ESPECIAL Figuras Play Arts Kai

Dissidia Final Fantasy - Figura Play Arts Kai Volumen 1  GabranthDevil May Cry 3  Figura Play Arts Kai Dante 2Dissidia Final Fantasy - Figura Play Arts Kai Volumen 1  Cloud Strife

Master Chief  Halo 4 - Figura Play Arts Kai

 

Más figuras:

play-arts-kai-logo-bakoneth